Wilno

Każdy zna fragment inwokacji do Pana Tadeusza: „Panno Święta co (…) w ostrej świecisz bramie”. Nie każdy jednak wie, że tymi słowami Adam Mickiewicz opisywał konkretny wizerunek Maryi, a dokładnie ten znajdujący się w Wilnie. To przede wszystkim właśnie on przyciąga do stolicy Litwy licznych pielgrzymów, pragnących pomodlić się do Matki Bożej Ostrobramskiej. W Wilnie znajduje się także wiele miejsc związanych z życiem św. Faustyny – m.in. kościół św. Ducha czy kościół św. Kazimierza.

Informacje o najbliższej pielgrzymce do Wilna już wkrótce...

gospa_logo_white.png

Copyright © 2018 Gospa & LW
Wszelkie prawa zastrzeżone